Zákaznícka podpora:info@3market.sk

GDPR a Informácie o spracovaní Cookies

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V našom internetovom obchode,
umiestnenom na internetovej adrese www.3market.sk (ďalej „Web“), sa snažíme zaistiť čo
najvyššie štandardy ochrany. Nižšie sa okrem iného dočítate, akým spôsobom Vaše osobné
údaje získané prostredníctvom Webu zhromažďujeme a spracovávame.

 

 

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP
adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách
fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "zákon o
ochrane osobných údajov").

 

1. KTO SPRACOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je pán Tomáš Svitek, IČO: 12665312, so sídlom
Pařízkova 1499/4, 155 00 Praha 5, Česká republika, ktorý prevádzkuje Web.
1.2. Naše kontaktné údaje sú nasledujúce:
1.2.1. e mail: info@3market.sk;
1.2.2. telefón: +420 251 616 950;
1.2.3. adresa prevádzky: Kopaninská 73, 252 25 Ořech, Česká republika;
1.2.4. adresa sídla: Pařízkova 1499/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.

 

Na vyššie uvedených kontaktoch môžete tiež uplatniť všetky svoje ďalej popísané práva
spojené s osobnými údajmi.

 

2. KEDY VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

 

2.1. Kedy Vaše osobné údaje získavame:
2.1.1. pri uzatvorení zmluvy vytvorením záväznej objednávky na Webe;
2.1.2. pri registrácii zákazníckeho účtu na Webe;
2.1.3. ak nás kontaktujete.

 

 

 

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A PREČO?

 

3.1. Pri uzatvorení zmluvy vytvorením záväznej objednávky na Webe spracovávame tieto
Vaše osobné údaje:
3.1.1. meno a priezvisko;
3.1.2. adresu bydliska, prípadne inú ďalšiu doručovaciu a fakturačnú adresu;
3.1.3. ak ste podnikatelia, potom názov spoločnosti, Vaše IČO, a ak ste platcami DPH,
tak aj Vaše DIČ, IČDPH;
3.1.4. telefónne číslo;
3.1.5. e-mail.
Tieto osobné údaje potrebujeme na to, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a následne Vám
mohli dodať Vašu objednávku. Bez týchto údajov by sme neboli schopní Vašu objednávku
spracovať a vyfakturovať. Telefónne číslo potrebujeme na to, aby sme Vám naň mohli v
prípade nutnosti zavolať ohľadom stavu Vašej objednávky a ďalej pre potreby dopravcu v
prípade dodania na Vašu adresu.
O bezpečnosť Vašich údajov sa nemusíte obávať. Oznámenie Vášho mena a priezviska, a ak
nakupujete na firmu, tak IČO a prípadne názvu spoločnosti a DIČ/IČDPH, je potrebné na to,
aby sme mali rámcovú predstavu o tom, s kým zmluvu uzatvárame. Navyše nám uľahčí
komunikáciu s Vami a Vám spríjemní užívateľský zážitok z komunikácie s nami. Váš e- mail
potrebujeme preto, aby sme Vám naň zaslali potvrdenie Vašej objednávky a súčasne aby sme
Vás mohli kontaktovať, pokiaľ si neželáte alebo nemôžete byť kontaktovaní telefonicky. Vašu
adresu potrebujeme preto, aby sme vedeli kam dodať objednávku a na účely fakturácie.

 

3.2. Pokiaľ nás kontaktujete na adresách vyššie uvedených v odseku 1.2. alebo
prostredníctvom našich sociálnych sietí, spracovávame obsah Vášho dotazu, aby sme
vedeli, na čo ste sa nás pýtali a čo Vás zaujímalo, a mohli Vám odpovedať.

 

3.3. Pri registrácii do zákazníckeho účtu na Webe spracovávame tieto Vaše osobné údaje:
3.3.1. e-mail;
3.3.2. heslo.

 

3.4. Uchovávame aj našu spoločnú konverzáciu v chate. Pokiaľ sa rozhodnete vytvoriť si u
nás zákaznícky účet a vyplniť do neho svoje údaje, spracovávame pre tieto účely
rovnaké údaje, ako údaje pri uzatvorení kúpnej zmluvy (viď ods. 3.1.).

 

3.5. Pokiaľ máte pri využití chatovacieho okna záujem o zaslanie prepisu konverzácie
chatu, spracovávame pre tieto účely Váš e-mail.

 

 

 

4. DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

4.1. Možnosti sú typicky celkom štyri:
4.1.1. spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú sme spolu uzavreli. Na
základe zmluvy sme schopní Vám dodať Vami objednaný produkt;
4.1.2. so spracovaním ste súhlasili;
4.1.3. na spracovanie máme tzv. oprávnený záujem;
4.1.4. spracovanie nám ukladá zákon.

 

4.2. O našich zákazníkov sa staráme a radi s Vami preto budeme udržiavať priateľské
vzťahy. Preto si uchováme Vaše meno a priezvisko, telefónne číslo a Váš e-mail, aby
sme sa Vás mohli opýtať, ako ste boli s našimi službami spokojní. Pokiaľ si takto
kontaktovaní byť neprajete, stačí pred odoslaním objednávky zaškrtnúť pole
„Nezasielať dotazník spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi.“ Zákazník
tiež môže odmietnuť zaslanie tohto dotazníka kedykoľvek po uzavretí zmluvy písomne
na adresách uvedených v odseku 1.2.

 

4.3. Ďalej Vás môžeme informovať o novinkách v rámci poskytovania našich služieb a
ďalších novinkách, akciách a službách na Webe a to vtedy, ak pri tvorbe objednávky
zaškrtnete možnosť „Chcem odoberať newslettery“. Tieto informácie Vám
odovzdávame na základe Vášho súhlasu. Pri každom telefonáte alebo v každom e-
maile nás samozrejme môžete požiadať, aby sme Vám už nevolali a nepísali.

 

5. KTO NÁM POMÁHA SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

 

5.1. Niektoré osobné údaje o Vás spracovávajú naši spracovatelia (marketingová agentúra
a účtovník).

 

5.2. Pokiaľ pri tvorbe objednávky na Webe nezaškrtnete pole: „Nezasielať dotazník
spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi“, bude Vaše osobné údaje, ktorých
spracovanie je nevyhnutné na účely podľa 4.2., spracovávať tiež spoločnosť Heureka
Group a.s., IČO: 07822774, so sídlom Karolinská 650 /1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká
republika. Viac o spôsobe spracovania osobných údajov týmto naším partnerom sa
môžete dočítať na: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-
pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi.

 

5.3. Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments a.s., IČO:
27924505, so sídlom Gočárova trieda 1754/48b, 500 02 Hradec Královém, Česká
republika (ďalej „ComGate“), ktorá v našom vzťahu vystupuje ako samostatný správca;
pokiaľ budete od ComGate čokoľvek potrebovať alebo sa chcete len na niečo opýtať

 

(reklamujete platbu, máte otázku k platbám a pod.), môžete im zavolať na tel. číslo
+420 228 224 267, napísať na e-mail podpora@comgate.cz, alebo poslať list na adresu
Aupark, Gočárova trieda 1754 / 48b 500 02 Hradec Králové, Česká republika. Viac
informácií o platobnej bráne ComGate nájdete na https://www.comgate.cz/.
5.4. Možnosť chatovania nám zaisťuje spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681,
so sídlom Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika.

 

5.5. Ak ste zvolili možnosť doručenia tovaru na adresu, potom Vaše osobné údaje bude
spracovávať aj príslušný dopravca, ktorého ste v rámci tvorby objednávky zvolili.

 

6. AKÉ ĎALŠIE ÚDAJE A AKO SPRACOVÁVAME?

 

6.1. Na našom webe používame cookies. Viac si o nich môžete prečítať v samostatnom
dokumente uverejnenom na webovej stránke www.3market.sk

 

7. AKO DLHO OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

 

7.1. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon
neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch
neuviedli inak.

 

7.2. Pokiaľ disponujeme niektorými osobnými údajmi na základe Vášho súhlasu, môžete
ho kedykoľvek odvolať. Také osobné údaje potom zmažeme, prípadne ich nebudeme
používať na účely, na ktoré sme Váš súhlas mali.

 

7.3. Právne predpisy nám ukladajú povinnosť uchovávať niektoré Vaše údaje po dlhšiu
dobu, ktorú samozrejme dodržiavame.

 

7.4. Po uplynutí vyššie uvedených dôb Vaše osobné údaje anonymizujeme alebo
zmažeme. Po tieto doby ich uchovávame preto, aby sme boli schopní správne reagovať
v prípade akéhokoľvek sporu. Za poskytovanie služieb totiž nesieme zodpovednosť.

 

8. AKÉ MÁTE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM?

 

8.1. Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom – môžete sa nás opýtať, aké
osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a
bude diať.

 

 

8.2. Právo na opravu – pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, už aktuálne,
alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

 

8.3. Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje
nad rámec našich oprávnených záujmov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť
námietku. Vašou námietkou sa musíme zaoberať.

 

8.4. Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“) – na Vašu žiadosť musíme vymazať
všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme. Môže sa ale stať, že bude existovať iný
dôvod, ktorý nás oprávňuje či zaväzuje osobné údaje uchovávať (na základe zákonov).
V takom prípade výmaz nemôžeme vykonať.

 

8.5. Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch síce osobné údaje
môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijako nakladať; jedná sa o nasledujúce
situácie:
8.5.1. ak popriete presnosť osobných údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie
overiť;
8.5.2. pokiaľ osobné údaje spracovávame neoprávnene, ale neželáte si, aby sme ich
vymazali a namiesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania;
8.5.3. pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre
uplatnenie Vašich právnych nárokov;
8.5.4. pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, kým overíme, či budú
osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich
spracovávať nebudeme.
8.6. Právo na prenositeľnosť osobných údajov – v prípade, že nás o to požiadate,
poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe súhlasu a
zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto osobné údaje Vám poskytneme v
bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Prípadne tieto osobné údaje môžeme
odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.

 

8.7. Právo podať sťažnosť – pokiaľ sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme
pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Samozrejme ale budeme radi, pokiaľ Vaše pripomienky preberieme spoločne a
pokúsime sa ich vyriešiť k Vašej spokojnosti.

 

Vaše údaje považujeme za vysoko dôverné, a tak k nim aj pristupujeme. Sú u nás v bezpečí.
Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom našich zásad, môžete nám napísať na e-mail
info@3market.sk alebo sa ozvať na akýkoľvek iný kontakt uvedený v odseku 1.2. týchto zásad
ochrany súkromia.

 

Tieto zásady môžeme čas od času aktualizovať, a preto odporúčame, aby ste sa na túto
stránku občas pozreli.

 

Tento dokument o ochrane a spracovaní osobných údajov nadobúda účinnosť dňa 30.8.2022.

 

Informácie o spracovaní Cookies SK